دکتر رضایی اولین کاشت نخاعی را انجام نداده!

دکتر رضایی محققی ارزشمند و پزشک بزرگی است که قدمی در راه پیشرفت علم برداشته؛ اما نه رکوردی ثبت کرده و نه ادعایی گزاف دارد. نمونه شایعه: دانشمند جوان کشورمان آقای دکتر علی رضایی موفق به اولین کاشت نخاع…

ثبت امپراطوری پارس در گینس واقعیت دارد

امپراتوری پارس در زمان خودش شامل حدود ۴۹.۵ میلیون از ۱۱۲ میلیون جمعیت جهان و بالغ بر ۴۴ درصد جمعیت جهان بوده است. بارها در مورد بزرگترین امپراتوری تاریخ از ما سوال شده است و حرف و حدیث‌هایی در این باب…

نام ایران در کدام رکوردهای گینس ثبت شده است؟

تنها در ۲۷ رکورد از ایران نام برده شده است که بعضی از آن‌ها اصلا متعلق به ایران یا ایرانی ها نیستند. هر از چندگاهی متنی شامل آمار و لیستی از رکوردهای ایرانی ثبت شده در گینس در فضای مجازی منتشر می شود.…