گیاه گوجه‌زمینی وجود دارد!

گیاهی که هم گوجه‌فرنگی و هم سیب‌زمینی تولید می‌کند به هیچ وجه شایعه نیست! TomTato گیاهی‌ست که به طور هم‌زمان دو محصول گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی تولید می‌کند. این گیاه توسط شرکت تامپسون و مورگان برای بازا…