ماجرای موجود آریایی اصل یا گریفین چیست؟

همه شما حداقل یک بار عکس موجود آریایی اصل یا گریفین را دیده‌اید، گریفین در حقیقت موجودی افسانه‌ای‌ست که در نقش‌های تخت جمشید آمده و از آن در آرم هواپیمایی ایران (هما) استفاده شده است. در شایعات گریفین…