در مورد دنیای اتم‌ها بیشتر بدانیم

نیرویی به نام نیروی هسته‌ای قوی اتم‌ها را در کنار هم نگه می‌‌دارد. این نیرو یکی‌ از چهار نیروی بنیادی طبیعت است. اتم‌ها به طرز باورنکردنی و حیرت‌آوری کوچک هستند. ضخامت یک موی انسان تقریبا برابر است با…

تئوریِ همه چیز «مدل استاندارد»

چند ذره بنیادین بردارید آن‌ها را در یک مسیر تلاقی با انرژی زیاد قرار دهید و بوم! وقتی جرقه‌ها به پرواز در آمدند مدل استاندارد آتش‌بازی را توصیف می‌کند؛ با دقت دوازده رقم اعشار! خوب، اما این معادله شام…

فیزیک کوانتوم چیست؟

با شنیدن این دو ویدیو و سه پادکست دانش خود را در زمینه‌ی فیزیک کوانتوم افزایش دهید. تاریخچه مکانیک کوانتوم یکی‌ از اساسی‌‌ترین مباحث تاریخ فیزیک مدرن است. در چند قرن اخیر تعدادی زیادی از دانشمندان وقت…

چرندیات پست مدرن

در این کتاب مشخص می‌شود که چگونه از نظریه مجموعه‌های ریاضی، توان پیوستار، قضیه گودل، هندسه نااقلیسی، نظریه آشوب، نسبیت عام و نسبیت خاص اینشتین، هندسه ریمانی برای مفاهیم نامربوط استفاده شده؛ دکتر الن د…