یافتن کشتی نوح؛ یکی از بزرگترین فریب‌های قرن

بقایای یافت شده هیچ ربطی به کشتی نوح ندارند. در سال ۱۹۴۸ در شهر «دوغوبازیت» ترکیه و در دامنه کوه آرارات بر اثر بارانهای سیل آسا و به دنبال آن سه زمین لرزه متوالی، شکل عجیبی مشابه یک کشتی در ارتفاع کوه…