پتروس فداکار؛ واقعیت یا افسانه؟

همه شما داستان پتروس فداکار  را شنیده‌اید. پسرکی که با انگشت خود سوراخ سد را گرفت و مانع خرابی آن شد. اما این داستان از کجا می‌آید؟ این داستان یکی از داستان‌های مشهور ادبیات کودکان است. قدیمی ترین منب…