توهین به ایرانی ها در شبکه های عربی؟

بسیاری از پیج‌های معلوم‌الحال ایرانی به شکل هماهنگ شایعه‌ای را منتشر کرده‌اند که طبق معمول از حربه وطن‌پرستی و توهین استفاده کرده است. متن شایعه: «در یکی از مسابقات تلویزیونی شبکه عراق سوالی مطرح شد ک…