بررسی صحت قتل کوروش توسط فرمانده زن ترک

چگونگی مرگ کوروش کاملا مشخص نیست و مورخانی همچون کتسیاس، بروسوس، گزنفون، تروگ روایات مختلفی در مورد مرگ کوروش آورده‌اند. ادعا چنین است: توموریس فرماندهٔ قوم ترک سکاها و ملکهٔ آذربایجان بوده که در جنگی…

زبان ترکی زبان سوم جهان و زبان فارسی لهجه سی و سوم عربی نیست!

مدت‌هاست ادعای عده‌ای از افراطیون ترک (پان‌ترک) را شنیده‌ایم. این ادعا گویا اولین بار به شکل جدی در نشریه «امید زنجان» آمده و سپس همین بریده‌ی نشریه فضای خبری را آلوده است. متن شایعه: ترکی سومین زبان …