فیزیک کوانتوم چیست؟

با شنیدن این دو ویدیو و سه پادکست دانش خود را در زمینه‌ی فیزیک کوانتوم افزایش دهید. تاریخچه مکانیک کوانتوم یکی‌ از اساسی‌‌ترین مباحث تاریخ فیزیک مدرن است. در چند قرن اخیر تعدادی زیادی از دانشمندان وقت…