آیا واقعا دولت برای تعطیل نکردن ادارات، دمای هوای بعضی شهرها را کمتر اعلام می‌کند؟

ملاک هواشناسی نیز دماسنج های مرجع خودش و تحت شرایط استانداردش هستند و نه دما سنج داخل پژوی شما! همه ما حداقل یکبار این جمله را شنیده‌ایم که می گوید هوا امروز از ۴۰ یا ۵۰ درجه سانتی‌گراد بیشتر بوده است…