هواژل و داستانهای سرویس دانش همشهری

وقتی سرویس دانش «همشهری آنلاین» هم شایعات را تکثیر می‌کند! بسیاری از شایعات با استفاده از کنار هم گذاشتن قسمت‌های کوچکی از واقعیت و سر هم کردن یک داستان محیر العقول ساخته می شوند. برای نمونه داستان اک…