خواص ضدسرطانی موز با لکه‌های تیره چقدر صحیح است؟

ممکن است میوه‌هایی که لکه‌دار می‌شوند به دلیل افزایش سطح گلوکوز و قند برای افراد دیابتی و بیماران مضر و خطرناک باشد. شایعه از این قرار است: «از این به بعد موزهای خیلی رسیده و نرم را که پر از لکه‌های ت…