از چند درصد مغز خود استفاده می‌کنید؟

اینکه ما تنها از ۱۰ درصد مغزمان استفاده می‌کنیم و ۹۰ درصد دیگر به عنوان ظرفیت اضافی باقی می‌ماند باوری است غلط. یک افسانه‌ی قدیمی می‌گوید ما تنها از ۱۰ درصد مغزمان استفاده می‌کنیم و ۹۰ درصد دیگر به عن…

چرا نام افراد را فراموش می‌کنیم؟

مغز ما دارای حافظه کوتاه مدت و بلند مدت است ولی حافظه کوتاه مدت یا «حافظه در حال کار» قادر به نگه داشتن میزان محدودی از اطلاعات است و اگر بر روی آن تمرکز نکنید، سریع محو خواهند شد. با فرد جدیدی آشنا م…

دژاوو چیست؟

گاهی ناگهان یک موقعیت به نظرتان آشنا می‌آید. مثلاً یک صحنه در یک رستوران. اما شما اولین‌بار است که آنجا هستید. ماجرا از چه قرار است؟ آیا تا به حال دژاوو را تجربه کرده‌اید؟ نوعی احساس تیره و تار در زما…

مغز چگونه لذت جنسی را کنترل می کند؟

لذتی که در هنگام برقراری رابطه جنسی برقرار می شود چگونه صورت می گیرد؟ مغز چگونه این احساس لذت را کنترل می کند؟ ویدیو زیر تعدادی از سوال‌های شما را در مورد چگونگی عملکرد لذت در درون مغز شما را پاسخ خوا…