آیا مثلث برمودا وجود دارد؟!

مثلث برمودا و حواشی آن آنقدر اذهان جهانیان را درگیر خود کرده که به مکانی مخوف تبدیل شده. مکانی در اقیانوس اطلس و ساحل شرقی امریکا که صدها کشتی و هواپیما را به کام خود کشیده است. این شایعات و اوهام چنا…