لنز دار‌ها از آتش نترسند

عوارض مربوط به استفاده از لنز، بیشتر در اثر عفونت و زخمهای قرنیه بوجود می‌آیند که با رعایت توصیه‌ها و نکات بهداشتی می‌توان تا حد قابل توجهی از بروز آن‌ها جلوگیری کرد. شایعه از این قرار است: دختر ۲۱ سا…