نامه‌هایی منسوب به عمربن خطاب و یزدگرد سوم اصالت ندارند.

جعل آثار و اسناد باستانی امری است که قدمتش به قرن‌ها می‌رسد. عموماٌ این جعل کردن‌ها، با اهداف مالی و به قصد فروش اشیا یا اسناد تاریخی به مجموعه‌داران و علاقه‌مندان به این قبیل امور است. اما در پاره‌ای…