پاسخ وزارت بهداشت اتریش: عالیشاهی اصلا پزشک نیست

عالیشاهی اصلا مدرک پزشکی ندارند و اجازه درمان نیز ندارند. مرکز و روشی که ادعا می کنند نیز هیچ گونه اعتبار پزشکی و درمانی ندارد. چندی پیش درباره شیادی به نام عالیشاهی و مرکز درمانی که در اتریش سرپا کرد…

مرکز درمانی وادی الایمن علی(ع) و شیادی به نام عالیشاهی

درمان سرطان توسط امواج در این مرکز یک کلاه‌بردای علمی است. «درمان سرطان به صورت قطعی» شعار مرکز وادی الایمن علی(ع) اتریش است. شخصی به نام عالیشاهی ادعا می‌کند که با کمک HUMAN CELL BALANCING به درمان س…