از مردانگی فخرالدوله تا مسلمانی قاراپط ارمنی

به نظر می‌رسد کل این داستان‌ها ساختگی هستند اما مشخص نیست به چه منظوری چنین داستان‌هایی ترویج می‌شوند. داستانی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که ادعا می‌کند زنی به نام فخرالدوله برای راه اندا…