مغز چگونه لذت جنسی را کنترل می کند؟

لذتی که در هنگام برقراری رابطه جنسی برقرار می شود چگونه صورت می گیرد؟ مغز چگونه این احساس لذت را کنترل می کند؟ ویدیو زیر تعدادی از سوال‌های شما را در مورد چگونگی عملکرد لذت در درون مغز شما را پاسخ خوا…