چرندیات پست مدرن

در این کتاب مشخص می‌شود که چگونه از نظریه مجموعه‌های ریاضی، توان پیوستار، قضیه گودل، هندسه نااقلیسی، نظریه آشوب، نسبیت عام و نسبیت خاص اینشتین، هندسه ریمانی برای مفاهیم نامربوط استفاده شده؛ دکتر الن د…

شبه‌علم و خطرات آن

اگر خبری که می‌شنوید در حیطه‌یِ تخصصی‌تان بود، برایِ بررسیِ صحتِ آن به سایت‌هایِ علمیِ واقعی و یا منبع‌هایی که جزئیاتِ فنیِ بیشتری دارند هم مراجعه کنید تا مطمئن شوید که با یک اشتباهِ فنیِ دیگر توسطِ غ…

شیادان در لباس پزشک. اینبار پروفسور خورسند!

 فردی به نام «پروفسور خورسند» مدعی کشف سیستمی در بدن به نام «سیستم دنسروخ» است که به توصیف او یک سیستم خفته است و در صورتی که بیدار شود می‌تواند بیماری‌های بدن را به صورت طبیعی درمان کند! این فرد با د…

نقدی بر تناقضات عرفان حلقه

در مباحث مختلف به مقوله عرفان‌های نوظهور پرداخته‌ایم، عرفان حلقه به این دلیل که مدعای علمی و درمان بیماری دارد بیشتر مورد بررسی ما قرار گرفته است. آرمین سلیمانی از محققان خوب دین و عرفان در کتابچه‌ای …

تناقضات آشکار عرفان حلقه در صدای آمریکا

عرفان حلقه چیزی غیر از ادعاهای بی‌اساس ارائه نداده. اینکه شخصی به چیزی باور داشته باشد قابل احترام است، اما اینکه آن را علمی بداند، به دیگران توصیه کند و سلامت آنها را به مخاطره بیندازد؛ نیازمند اثبات…

بررسی و نقد ارزش علمی مدارک محمدعلی طاهری بنیان‌‌گذار عرفان حلقه

عرفان همانگونه که از نامش پیداست علم گریز است. هیچ اثبات علمی ندارد و با بازیگوشی میان علم و شبه‌علم در نوسان است. بارها زوایای عرفان کیهانی یا عرفان حلقه را کاویده‌ایم و بدان از جهات گوناگون نگریسته‌…