فیزیک ذرات میکروسکوپی – عدد رینولدز

در سال ۱۸۸۳ «ازبورن رینالدز» کشف کرد که عدد ساده‌ای را می‌توان برای توصیف  رفتار ذرات در محیط‌های فیزیکی مختلف متناظر کرد. در سال ۱۹۷۷ فیزیکدانی به نام ادوارد پورسِل محاسبه کرد که اگر یک باکتری را هُل…

انرژی چیست؟

انرژی هیچ گاه از بین نمی‌رود و هیچ‌گاه نابود نمی‌شود و به همین ترتیب، هیچ گاه به وجود نمی‌آید. انرژی تنها می‌تواند از صورتی به صورتی دیگر تبدیل شود. انرژی همه چیز است، و در همه جا یافت می‌شود.انرژی یک…