چرا هر چیزی در هستی می‌چرخد؟

در مقیاس بزرگ، همه چیز می‌چرخد. اما کهکشان‌ها از منظر زمینی در هر دو جهت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند. زمین با سرعت ۱۰۴۰ مایل بر ساعت (۴۶۵ متر بر ثانیه) دور محورش می‌چرخد و سیارات…