مغالطه‌ها و فریب‌های آماری/بخش ۱-۱: سوگیری خود-انتخاب‌گری

فریب‌های آماری* فرض کنید در محل کارتان شماره‌ای ناشناس با موبایل شما تماس می‌گیرد. صدایی آرام و شمرده از آن طرف خط می‌گوید من از طرف موسسه نظرسنجی حقیقت‌پردازان به صورت تصادفی با شما تماس می‌گیرم تا ا…

سو‌گیری فرار از ابهام

پژوهشی نشان می‌دهند که افراد به شدت خوش‌بین روی گزینه‌ها مجهول بیشتر ریسک می‌کنند زیرا که احتمالی نیز برای برد بیشتر قائل می‌شوند. اما چرا؟ در کوزه‌ای ۱۲۰ گوی قرمز، سفید و سیاه قرار دارد. چیزی که مشخص…

جانب‌داری درون-گروهی

ما شما رو توی بازیمون راه نمی‌دیم. شما برید با خودتون بازی کنید. عدم اجازه‌ی تحصیل کودکان افغانستانی تبار در برخی از مدارس ایران سیاست پاک‌سازی قومی علیه بوسنیایی‌های مسلمان و کروات‌ها توسط صرب‌ها مقط…

اثر لنگر انداختن

خود را در فروشگاه پوشاک بزرگی فرض کنید. شما قصد دارید یک شلوار جین بخرید. پس از ورود به فروشگاه شما باید یک شلوار مواجه می‌شوید که رنگ، جنس، مارک و قیمتی متناسب با فاکتور‌های شخصی شما را دارد. اما تصم…

تمایلِ به حمایت از انتخاب

اگر به گذشته خود نگاهی کنید و بر بحث‌ها و گفت‌وگو‌های خود نگاهی اجمالی بیندازید، حتما به موارد زیادی در گذشته خود برخورد می‌کنید که بر تصمیمات و نظرات خود پافشاری می‌کردید و حال برای شما مسلم شده که آ…

جهت‌گیری‌های شناختی – تمایلِ به تایید

تمایلِ به تایید Confirmation bias ، یکی از جهت‌گیری‌های شناختی Congnitive Bias ذهن ماست و پدیده‌ای‌ است روانشناختی. جهت‌گیری‌های شناختی الگوهایی هستند که در در قضاوت و استدلال انحراف ایجاد کرده، و به …