افسانه هارپ و شایعات پیرامون آن

هارپ قادر به ایجاد تغییر در آب و هوای زمین نیست. فرکانس امواجی که هارپ تولید می‌کند، قابل جذب توسط تروپوسفر و استراتوسفر نیستند و فقط قابل جذب توسط یونوسفر، که در ارتفاعی بسیار بالاتر از آخرین لایه‌ی …

زلزله قابل پیش‌بینی نیست

سایت‌ها، وبلاگ‌ها و صفحات زرد فیسبوکی بعد از هر زلزله در ایران با استفاده از دانش کم مردم در باب زلزله به شایعات دامن زده و در مورد مکان و زمان زلزله‌های بعدی پیش‌بینی می‌کنند. عموماً منبع این شایعات …