زلزله قابل پیش‌بینی نیست

سایت‌ها، وبلاگ‌ها و صفحات زرد فیسبوکی بعد از هر زلزله در ایران با استفاده از دانش کم مردم در باب زلزله به شایعات دامن زده و در مورد مکان و زمان زلزله‌های بعدی پیش‌بینی می‌کنند. عموماً منبع این شایعات …