آیا فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین زبان وجود خارجی دارد؟

بررسی چند باور غلط زبان‌شناسانه در این نوشتار به بررسی چند باور غلط در مورد زبان می‌پردازیم. به گفته‌های زیر توجه کنید: آرش: زبان فارسی از زبان عربی برتر است چون زبان عربی واج‌های پ، ژ، گ، چ را ندارد.…

زبان ترکی زبان سوم جهان و زبان فارسی لهجه سی و سوم عربی نیست!

مدت‌هاست ادعای عده‌ای از افراطیون ترک (پان‌ترک) را شنیده‌ایم. این ادعا گویا اولین بار به شکل جدی در نشریه «امید زنجان» آمده و سپس همین بریده‌ی نشریه فضای خبری را آلوده است. متن شایعه: ترکی سومین زبان …