پارادوکس یا متناقض‌نما یعنی چه؟

به لحاظ لغوی ریشه کلمه پارادوکس (Paradox)، از کلمه یونانی پارادوکسون (Paradoxon) است که آن نیز خود از دو بخش تشکیل شده: پیشوند پارا (Para) به معنی متفاوت و کلمه دوکسا (Doxa) به معنی نظر/عقیده. به عبار…

چگونه عمل تفریق را با استفاده از عمل جمع انجام دهیم؟

اساساً این دستگاه اعداد را با استفاده از چرخ‌های شماره‌دار در حال چرخش جمع می‌کند، اما تعداد این چرخ‌ها بی نهایت نیستند بنابراین اگر حاصل جمع از ماکزیمم دستگاه بیشتر شود دوباره به صفر باز می‌گردد. این…

چه چیز‌هایی واقعا تصادفی هستند؟

تشخیص تصادفی بودن کار سختی است. بسیار راحت تر است که مطمئن باشیم پدیده‌ای تصادفی نیست تا اینکه تصادفی هست. اما خیلی هم امکان دارد پدیده تصادفی باشد. تصادفی بودن به چه معناست؟ آیا واقعا چیزی می‌تواند ت…

چقدر ریسک‌پذیر هستید؟

اگر شما به هر کدام از این موقعیت به عنوان یک اتفاق مجزا نگاه کنید، اغلب حتی به ریسک‌های خوب هم نه می‌گویید چون از باختن می‌ترسید. می‌خواهیم توجه شما را به این شرط‌بندی جلب کنیم. این ده دلار است و می‌ت…