دژاوو چیست؟

گاهی ناگهان یک موقعیت به نظرتان آشنا می‌آید. مثلاً یک صحنه در یک رستوران. اما شما اولین‌بار است که آنجا هستید. ماجرا از چه قرار است؟ آیا تا به حال دژاوو را تجربه کرده‌اید؟ نوعی احساس تیره و تار در زما…

دژآوو یا آشناپنداری چیست؟

آیا تا بحال برایتان پیش آمده که وارد یک مکان جدید شوید یا در شرایطی قرار گیرید و به نظرتان برسد که قبلا در آن مکان یا شرایط خاص بوده‌اید؟ این پدیده «دژاوو» نام دارد. این پدیده چگونه رخ می‌دهد؟ سخنران …