سلفی همین الان یهویی با جسد

سلفی حاصل «خود شی‌انگاری»‌ست؛ بدین معنا که فرد بیشتر از دیدگاه سوم شخص درباره خود می‌اندیشد و آن را ارزیابی می‌کند. چند هفته پیش و در پی انتشار عکس سلفی دانشجویان رشته‌ی پزشکی در حین کالبدشکافی و تشری…

سو‌گیری فرار از ابهام

پژوهشی نشان می‌دهند که افراد به شدت خوش‌بین روی گزینه‌ها مجهول بیشتر ریسک می‌کنند زیرا که احتمالی نیز برای برد بیشتر قائل می‌شوند. اما چرا؟ در کوزه‌ای ۱۲۰ گوی قرمز، سفید و سیاه قرار دارد. چیزی که مشخص…

اثر فورِر

در سال ۱۹۴۸ یک روانشناس به نام پروفسور برترام فورر یک تست شخصیت‌شناسی به شاگردانش داد که مشتمل بر سوالاتی متفاوت بود و خواست تا به سوالات پاسخ دهند و به آنها گفت که با خواندن پاسخ آنها، شخصیت آنها را …