مجسمه رضا شاه در بنای یادبود جمهوریت(میدان تقسیم استانبول) نیست

شاید شما هم این داستان را از کسانی که به ترکیه سفر کرده اند شنیده باشید:«مجسمه رضا شاه کنار آتاتورک در میدان تقسیم استانبول» بر طبق این شایعه در بنای یادبود جمهوریت ترکیه واقع در میدان تقسیم استانبول …

از مردانگی فخرالدوله تا مسلمانی قاراپط ارمنی

به نظر می‌رسد کل این داستان‌ها ساختگی هستند اما مشخص نیست به چه منظوری چنین داستان‌هایی ترویج می‌شوند. داستانی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که ادعا می‌کند زنی به نام فخرالدوله برای راه اندا…