شعور آب! دکانی تازه برای عوام فریبی سودجویان از شبه علم

آیا می‌توان «استخاره یخ» گرفت؟! ماسارو ایموتو (معروف به دکتر ایموتو) در سال ۱۹۴۳ در یوکوهاما ژاپن متولد شد و سپس در ۱۹۸۶ در دانشگاه همان شهر با مدرک روابط بین‌الملل (لیسانس) فارغ‌التحصیل شد. او حدود ۱…