ظهور دجال، تولد آدم فضایی یا اختلال ژنتیکی؟!

تولد یک کودک یک چشم باعث رواج شایعه ای به نام ظهور دجال یا تولد آدم فضایی در میان شبکه های اجتماعی شده است. شایعه اول گفته می‌شود تولد نوزادی در اسرائیل یهودیان این کشور را به شدت وحشت زده کرده است زی…