به مناسبت روز ملی خلیج فارس

آبراهه‌ای که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه‌جزیره عربستان قرار دارد از قرن‌ها پیش به نام شاخاب پارس یا دریای پارس خوانده می‌شده است. در واقع نام خلیج فارس تا سال ۱۹۶۰ میلادی در تمامی نقشه‌…