چگونه شایعات را تشخیص دهیم؟

چند روش و راهبرد برای تشخیص شایعات و اخبار غلط اینکه شایعات چرا شکل می‌گیرند و انگیزه‌ی شایعه‌سازان چیست خود نیاز به بررسی و بحث مفصلی دارد اما تشخیص شایعات و خبرهای جعلی با آنکه گاهی ممکن است بسیار د…

انتقال انرژی مقدس از راه پا

این عکس‌ها فقط نوعی روش درمان عجیب در هندوستان است. از نگاه عقیدتی پدر و مادر و کسی که روی کودک ایستاده است آن‌ها در حال لطف و نجات این کودکند. شخصی که روی کودک ایستاده (Jamun Yadav) ادعا می‌کند که می…