نبش قبر «حجربن عدی» و عکس‌های نامربوط

چندی است تصاویری بر روی اینترنت و موبایل‌ها در حال دست به دست شدن است که ادعا می شود مربوط به جنازه «حجر بن عدی» از صحابه پیامبر اسلام است که اخیرا در سوریه نبش قبر شده است. نکته اول این است که طبق من…