مرکز درمانی وادی الایمن علی(ع) و شیادی به نام عالیشاهی

درمان سرطان توسط امواج در این مرکز یک کلاه‌بردای علمی است. «درمان سرطان به صورت قطعی» شعار مرکز وادی الایمن علی(ع) اتریش است. شخصی به نام عالیشاهی ادعا می‌کند که با کمک HUMAN CELL BALANCING به درمان س…