چرا ما گریه می‌کنیم؟

وقتی شخصی بسیار خوشحال یا ناراحت باشد، اشک‌های احساسی وارد کار می‌شوند تا خلق و خو را ثابت کنند. چشم‌ها غده‌های اشکی مخصوصی دارند که اشک تولید می‌کنند و لوله های مخصوصی به نام لوله های اشکی که اشک های…

سیستم عملکرد کلیه‌ها چگونه است؟

با تنظیم آب کلیه‌ها سطح مایعات بدن را
تثبیت می‌کنند روز خیلی گرمی است
 و شما درست چند لحظه قبل
چند لیوان آب سرکشیدید
؛ یکی پس از دیگری. در پس نیاز ناگهانی که به وجود می‌آید
، اندام لوبیایی شکل وجود دا…