برآمدگی، پاسخی برای علت وجود خودآگاهی؟

برآمدگی (Emergence) تعریفی است که مطابق آن، یک مجموعه بزرگ دارای خاصیت یا توانایی انجام کاری است که آن خاصیت یا توانایی، به طور انفرادی در هر یک از اجزای آن مجموعه وجود ندارد. به زبان ساده‌تر، می‌توان…

فرگشت یا تکامل چیست؟

الگوریتم‌های ژنتیکی که بر اساس فرگشت طراحی شده‌اند امروزه در علوم مختلف بسیار پرکاربرد هستند. در نتیجه می‌توان گفت که فرگشت در مورد کلیه موجودات هستی لااقل به لحاظ تئوری کاملاً امکان‌پذیر است. نظریه ف…