ژنرال چشم آبی و شایعات

درباره سپهبد نادر جهانبانی شایعات زیادی ساخته شده‌است. از جمله این شایعات می‌توان موارد زیر را نام برد: او تنها خلبان ایرانی است که با هواپیما از زیر پل کارون پرواز کرد. پس از ادعای صدام در مورد قدرت …