اثر انگشت چگونه تشکیل می‌شود؟

ژنتیک به صورت مستقیم این که چه الگویی بر روی کدام انگشت ظاهر شود را کنترل نمی‌کند، اما بر روی عواملی که شکل‌های مختلف را پدید می‌آورند اثر می‌گذارد. این اثر انگشت‌ها هستند که باعث منحصر به فرد بودن شم…