نصب یک ‌آیه قرآن بر سردر اصلی دانشکده حقوق دانشگاه‌ هاروارد؟

آیه قرآن بر سردر اصلی دانشکده حقوق دانشگاه‌ هاروارد نصب نشده است. اما ماجرا از این قرار است. چندی است مطلبی توسط بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها و صفحه‌های فیسبوکی منتشر می‌شود . نمونه ای ازمتن به شرح…