دژآوو یا آشناپنداری چیست؟

آیا تا بحال برایتان پیش آمده که وارد یک مکان جدید شوید یا در شرایطی قرار گیرید و به نظرتان برسد که قبلا در آن مکان یا شرایط خاص بوده‌اید؟ این پدیده «دژاوو» نام دارد. این پدیده چگونه رخ می‌دهد؟ سخنران …