جنسیت فلفل های دلمه ای؟!

فلفل دلمه‌ای گیاه کامل است. یعنی هم جنس نر و هم جنس ماده را در خود دارد. شایعه تعیین جنسیت فلفل دلمه آنقدر فراگیر شد که از وبسایت‌های رسمی دولتی هم سر…

مستند هومیوپاتی؛ آزمایش

هومیوپاتی (هومئوپاتی، Homeopathy) روش درمانی‌ست که بر مبنای اصول دوگانه استوار است. مشابه، مشابه را درمان می‌کند. (like cures like) هرچه غلظت یک دارو …

همئوپاتی یا فریب درمانی!

در بسیاری از کلاه‌برداری‌های شبه‌علمی به فیزیک جدید می‌رسید که عاقبت به شکلی بی‌سر و ته به متافیزیک پیوند می‌خورد. هومئوپاتی یا هومیوپاتی (Homeopathy)…

معجزه برای فروش

باور درمانی (Faith Healing، ایمان‌درمانی، انرژی‌درمانی) روش درمانی‌ست که در آن بیماران با متوسل شدن به شفادهنده‌ها (Healer) سعی در درمان بیماری خود از…

بیشتر...
استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین

باید توجه داشت که گرچه استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین باعث انفجار نمی‌شود، اما می‌تواند میزان کنترل و دقت فرد را پایین آورده و باعث بروز حوادث دیگ…

بیشتر...
بیشتر...