سنگ ها، بلورها و انرژی مثبت

هیچ یک از ادعاهایِ مربوط به توانایی های خاص بلورها تاکنون توسط شواهد علمی تایید نشده‌اند. در موردِ خواصِ ویژه‌ی برخی سنگ‌ها و بلورها، افسانه‌هایِ بیشم…

تناقضات آشکار عرفان حلقه در صدای آمریکا

عرفان حلقه چیزی غیر از ادعاهای بی‌اساس ارائه نداده. اینکه شخصی به چیزی باور داشته باشد قابل احترام است، اما اینکه آن را علمی بداند، به دیگران توصیه کن…

هومئوپاتی، این بار بررسی یک دارو…

منابع و تحقیقات و مستندات پرشمار نشان می‌دهد که علم پزشکی و دارویی هومیوپاتی را مردود می‌شمارد. برای ورود به بحث هومئوپاتی یکی از داروهای مورد ادعای ا…

معجزه برای فروش

باور درمانی (Faith Healing، ایمان‌درمانی، انرژی‌درمانی) روش درمانی‌ست که در آن بیماران با متوسل شدن به شفادهنده‌ها (Healer) سعی در درمان بیماری خود از…

بیشتر...
استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین

باید توجه داشت که گرچه استفاده از تلفن همراه در پمپ بنزین باعث انفجار نمی‌شود، اما می‌تواند میزان کنترل و دقت فرد را پایین آورده و باعث بروز حوادث دیگ…

بیشتر...
بیشتر...