سمندر چینی سمی است؟

شایعه وجود سمندرهای سمی چینی در میان ماهی‌های قرمز چند روزی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود. برخی از گونه‌های سمندر پوست سمی دارند، اما این سم فقط برای محافطت از خود آن‌هاست. در صورتی که سمندر فوق ا…