هنرِ دانش

حقایق علوم پزشکی چگونه اثبات می‌شوند؟

هر چه یک باور یا روش شایع‌تر باشد، تا زمانی‌ که به درستی‌ آزمایش نشود هیچ ارزشی ندارد. روش فلان دکتر، روش ابن سینا در فلان کتاب و امثال این‌ها بدون پشتوانه علمی‌ باعث به خطر انداختن سلامتی مردم می‌شود…

خطر حرارت دادن آب در مایکروویو

آب یا هر مایعی که اشعه‌ی مایکروویو کسب می‌کند و به دمای جوش می‌رسد اما الزاماً همیشه به حالت جوشش حباب نمایان نمی‌شود (قل قل نمی کند) بلکه ممکن است دمای بسیار زیادی کسب کند اما همچنان بی‌حرکت و بدون ح…