هنرِ دانش

آیا آدم‌های صاف و صادق کلاه‌شان پس معرکه‌ است؟