شایعات ایرانی

مکالمه با موبایل در حال شارژ باعث انفجار نمی‌شود