شایعات ایرانی

آیا پیاز پوست‌کنده و خرد شده باکتری جذب می‌کند؟