شایعات خارجی

دستنبد پاوربالانس کلاه برداری ۵۷ میلیون دلاری